الوفاق : هیچگونه نامه رسمی از دادگاه دریافت نکرده‌ ایم

الوفاق : هیچگونه نامه رسمی از دادگاه دریافت نکرده‌ ایم

منبعی در جمعیت "الوفاق" بحرین خبر دریافت هرگونه نامه رسمی درخصوص شکایت وزارت دادگستری علیه این جمعیت درباره انحلالش را تکذیب کرد. به گزارش پرس شیعه؛ این منبع افزود: حکم انحلال الوفاق با هیچ اتهامی ارتباط ندارد و نظام...