نخست وزیر یونان به اصفهان سفر کرد

نخست وزیر یونان به اصفهان سفر کرد

اصفهان- آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان به همراه هیئت عالی رتبه سیاسی، اقتصادی و تجاری شنبه شب به اصفهان سفر کرد. به گزارش پرس شیعه، الکسیس سیپراس در سفر به ایران، اصفهان را نخستین مقصد سفر خود قرار داده است. تقویت...