روسیه محصولات زراعی بی‌کیفیت آمریکا را تحریم کرد

روسیه محصولات زراعی بی‌کیفیت آمریکا را تحریم کرد

سازمان نظارت بر محصولات کشاورزی روسیه، واردات ذرت و سویا از آمریکا را به دلیل نداشتن استانداردهای کشاورزی و غذایی روسیه، متوقف کرد. به گزارش پرس شیعه، "الکسی الکسینکو" سخنگوی سازمان نظارت بر محصولات کشاورزی روسیه روز...