الگویی برای پیروزی

الگویی برای پیروزی

امام حسین علیه السلام یکی از کانون های اصلی توجه شیعه در نگاه شیعه به تاریخ دینی و مقدسش بوده و هست. معنویت یکی از ابعاد کمترپرداخت رخداد عظیم کربلا است. عاشورا مفهوم بلندی است که از ۱۴ قرن پیش تاکنون هنوز جلوه ها و...