نوشته هایی با برچسب "الگوی اسلامی"

تمایزات مفهوم مختار عدالت در مقابل سایر مکاتب باید مشخص شود یک محقق:

تمایزات مفهوم مختار عدالت در مقابل سایر مکاتب باید مشخص شود

نماینده مرکز مطالعات مبانی و مدلهای اقتصاد بومی گفت: اگر عدالت منطق و محور هماهنگ کننده نظریه پیشرفت اسلامی باشد باید تمایز مفهوم مختار را از عدالت در مقابل سایر مفاهیم از عدالت مشخص شود. به گزارش پرس شیعه به نقل از...

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر مبانی انسان‌ شناسی اسلام استوار است امیر علی سیف‌ الدین:

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر مبانی انسان‌ شناسی اسلام استوار است

مسئول سابق دبیرخانه امور تدون الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت گفت: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معیار و میزانی است توسط فکر و ابتکار ایرانی به وجود آمده و بر مبنای نظری و فلسفی اسلام استوار است. به گزارش پرس شیعه؛ امیر علی...

ضرورت تدوین نقشه راه مناسب در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حجت الاسلام رجایی نیا عنوان کرد؛

ضرورت تدوین نقشه راه مناسب در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

رئیس دبیرخانه حوزوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در نشست پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی تأکید کرد: برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تدوین نقشه راه مناسب ضروری است. به گزارش پرس شیعه به نقل از...

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حرکتی عظیم در نیل به تمدن اسلامی است علیرضا پیروزمند:

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حرکتی عظیم در نیل به تمدن اسلامی است

دبیر هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم گفت: دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حرکتی زیربنایی، عظیم و تأثیرگذار در نیل به تمدن اسلامی است. به گزارش پرس شیعه؛ حجت‌ الاسلام علیرضا پیروزمند، دبیر هیئت علمی...

ضرروت اصلاح مدل قانون‌ گذاری برای ایجاد تمدن اسلامی حجت الاسلام کشوری مطرح کرد؛

ضرروت اصلاح مدل قانون‌ گذاری برای ایجاد تمدن اسلامی

دبیرشورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در هم اندیشی پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی گفت: به سرانجام تمدن اسلامی نخواهی رسیم مگر اینکه مدل قانون‌گذاری خود را اصلاح کنیم. به گزارش پرس شیعه به نقل...

نخستین قدم طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تدوین نظام مسائل است حجت‌ الاسلام میر معزی:

نخستین قدم طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تدوین نظام مسائل است

نخستین قدم طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تدوین نظام مسائل است و فرایند تدوین آن از فلسفه الگو شروع و به نظریه اسلامی پیشرفت و سپس به نقشه راه اجرا و پایش منتهی می گردد. به گزارش پرس شیعه به نقل از ستاد خبری نشست هم...