الگوی مقاومت نمونه‌ای قابل اقتدا در پروژه‌های ملی المنار بررسی کرد:

الگوی مقاومت نمونه‌ای قابل اقتدا در پروژه‌های ملی

پایگاه خبری المنار با اشاره به سالروز گرامیداشت رهبران شهید مقاومت، الگوی مقاومت را الگویی قابل اقتدا و اعتنا در معادلات ملی و منطقه‌ای برای تقابل با توطئه‌های ویرانگر آمریکایی – صهیونیستی دانست. به گزارش پرس شیعه،...