استخدام کارمند توسط ملکه انگلیس

استخدام کارمند توسط ملکه انگلیس

ملکه انگلیس با انتشار یک آگهی اعلام کرد که قصد دارد خلبانی را برای بالگرد اختصاصی خود استخدام کند. به گزارش پرس شیعه،به نقل از "هسپرس" در آگهی الیزابت دوم آمده است که مأموریت خلبان ملکه، سفر به مناطق مختلف این کشور...