نخستین وقف سال ۹۵ به ارزش ۱۲ میلیارد ریال به ثبت رسید

نخستین وقف سال ۹۵ به ارزش ۱۲ میلیارد ریال به ثبت رسید

هم زمان با لحظات آغازین سال ۹۵ و در جوار بارگاه منور امامزاده جعفر (ع) یزد، نخستین وقف سال به ارزش ۱۲ میلیارد ریال با نیت اطعام روزه داران به ثبت رسید. به گزارش پرس شیعه؛ هم زمان با لحظات آغازین سال ۹۵ و در جوار بارگاه...