شبهه: علت عدم آسیب به امام سجاد در روز عاشورا

شبهه: علت عدم آسیب به امام سجاد در روز عاشورا

پرسش: چرا در واقعه عاشورا که به هیچ کس رحم نمی کردند و همه به شهادت رسیدند، به امام سجاد –علیه السلام- آسیبی نرساندند؟ پاسخ: امام علی بن حسین -علیه السلام- ملقب به سجاد و زین العابدین امام چهارم شیعیان است. مادرش شهربانو...