نوشته هایی با برچسب "امام صادق(ع)"

ناآگاهی اهل شک به اسباب و علل آفرینش پای درس امام صادق(ع)؛

ناآگاهی اهل شک به اسباب و علل آفرینش

ای مفضل! خدا بود و هیچ چیز پیش از او نبود، و او باقی است و وجود او را نهایت نیست، و اوست مستحق حمد و ستایش بر آنچه الهام کرد ما را، و مخصوص اوست شکر و سپاس بر آنچه عطا کرد به ما... به گزارش پرس شیعه، مفضل گفت: چون صبح شد، بامداد...

ماجرای مناظره ابوحنیفه با امام صادق(ع) درباره هدهد

ماجرای مناظره ابوحنیفه با امام صادق(ع) درباره هدهد

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: در مجلسی که ابو حنیفه نیز حضور داشت، امام صادق(ع) فرمود: هدهد راهنمای لشکر سلیمان(ع) بود، زیرا هدهد آب‌های زیر زمین را می‌بیند. به گزارش پرس شیعه، مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت...