ایران با تدابیر و رهنمود های امام و رهبری تهدید ها را پشت سر گذاشت امیر پور دستان:

ایران با تدابیر و رهنمود های امام و رهبری تهدید ها را پشت سر گذاشت

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: جمهوری اسلامی ایران با تدابیر و رهنمود های حضرت امام و رهبری تهدیدها را به خوبی پشت سر گذاشته و اکنون به عنوان یکی از قدرت های مهم منطقه و دنیا به شمار می رود . به گزارش پرس شیعه به نقل از...