مدرسه علمیه امام کاظم دانش پژوه می‌ پذیرد ویژه طلاب سطح یک؛

مدرسه علمیه امام کاظم دانش پژوه می‌ پذیرد

مدرسه علمیه امام کاظم (ع) از میان طلاب سطح یک حوزه علمیه با هدف تربیت طلاب در دانش فقه و اصول دانش پژوه می پذیرد. به گزارش پرس شیعه؛ مدرسه علمیه امام کاظم (ع) با هدف تربیت طلاب در دانش فقه و اصول و ارتقاء سطح علمی دروس پایه...