خانواده فقیر سوری پول را به صاحبش باز گرداند

خانواده فقیر سوری پول را به صاحبش باز گرداند

یک خانواده آواره و فقیر سوری باوجود نیاز شدید به پول، مبلغ ۳ هزار یورو را به صاحبش بازگرداند. به گزارش پرس شیعه؛ یک روزنامه آلمانی نوشت: آوارگان سوری و عرب به رغم رنج های بی شمار، همچنان صداقت و امانتداری خود را حفظ کرده...