سلیمانی: یک هزار بقعه متبرکه در حال مرمت است

سلیمانی: یک هزار بقعه متبرکه در حال مرمت است

مدیرکل دفتر نظارت بر اماکن متبرکه و مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: یک هزار بقعه و مکان وقفی در کشور در حال مرمت و تعمیر است. به گزارش پرس شیعه؛ مدیرکل دفتر نظارت بر اماکن متبرکه و مذهبی سازمان اوقاف و امور...