تبرک به اولیاء ، صلحاء و اماکن مشرفه

تبرک به اولیاء ، صلحاء و اماکن مشرفه

از جمله موضوعات محل بحث و اختلاف، مسأله تبــرک به اولیاء و صلحاء و مشاهد مقدسه می باشد. در این مورد اختلاف شده است که آیا تبــرک بدعت است یا سنت؟ و آیا در قرآن و سنت بدان اشاره شده است یا خیر؟ و آیا در تاریخ اسلام و به خصوص...