همکاری نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تقلب!

همکاری نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تقلب!

مسئولان امنیت عمومی در چین برای کاهش تقلب در امتحانات دبیرستان از نیروهای واکنش سریع کمک می گیرند. به گزارش پرس شیعه؛ امتحانات متوسطه درچین، مقدمه ای برای ورود به دانشگاه است و این امتحانات در واقع، سرنوشت تحصیلی دانش...