امنیت ایران اسلامی در منطقه ای آکنده از جنگ و آتش بی نظیر است سردار نقدی عنوان کرد:

امنیت ایران اسلامی در منطقه ای آکنده از جنگ و آتش بی نظیر است

ملارد - فرمانده سازمان بسیج مستضعفین کشور گفت:با ایستادگی ومقاومت ملت غیور، ایران اسلامی در منطقه ای آکنده از دود و آتش در کمال ثبات و آرامش است. به گزارش پرس شیعه؛ سردار محمد رضا نقدی فرمانده سازمان بسیج مستضعفین کشور...