حفظ عزت و امنیت حجاج ایرانی سرلوحه تصمیم گیری های مسئولان حج تمتع باشد ؛ عربستان سعودی از ایجاد امنیت عاجز است آیت الله العظمی نوری همدانی؛

حفظ عزت و امنیت حجاج ایرانی سرلوحه تصمیم گیری های مسئولان حج تمتع باشد ؛ عربستان سعودی از ایجاد امنیت عاجز است

حضرت آیت الله نوری همدانی با تأکید بر حفظ عزت و امنیت حجاج در حج تمتع امسال، گفتند: با جریانی که سال گذشته در عربستان سعودی برای حجاج ایرانی اتفاق افتاد، مشخص شد که آنان از تأمین امنیت عاجز هستند و باید برای دستیابی به آن...