سند واگذاری امنیت جنوب عربستان به اسرائیل + عکس

سند واگذاری امنیت جنوب عربستان به اسرائیل + عکس

یک سند افشاشده، از فرمان مستقیم وزیر جنگ سعودی برای سپردن امنیت مرزهای جنوبی این کشور به یک شرکت اسرائیلی حکایت دارد. به گزارش پرس شیعه؛  وزیر جنگ عربستان، کتباً به فرمانده گارد مرزی مناطق جنوبی این کشور دستور داد...