مشارکت عشایر عراق در تأمین امنیت فلوجه

مشارکت عشایر عراق در تأمین امنیت فلوجه

نیروهای مردمی عراق در کنار نیروهای ارتش و پلیس به تأمین امنیت شهر تازه آزادشدۀ فلوجه خواهند پرداخت. به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه السومریه، "صباح کرحوت" رئیس شورای استان الانبار (غرب عراق) روز دوشنبه اعلام کرد:...