کسانی که حزب‌الله را تروریسم می‌خوانند امنیت لبنان راهدف گرفته‌اند امیرعبداللهیان:

کسانی که حزب‌الله را تروریسم می‌خوانند امنیت لبنان راهدف گرفته‌اند

معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه گفت: کسانی که حزب‌الله را تروریسم می‌خوانند خواسته و ناخواسته وحدت و امنیت لبنان را هدف قرار داده‌اند. به گزارش پرس شیعه؛ حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور...