حضور ناتو در خلیج‌ فارس پاسخ مناسبی به نیازهای امنیتی منطقه نیست

حضور ناتو در خلیج‌ فارس پاسخ مناسبی به نیازهای امنیتی منطقه نیست

معاون حزب جمهوری خلق ترکیه حضور ناتو در خلیج فارس را پاسخ نامناسب برای نگرانی های امنیتی منطقه دانسته و بر لزوم ایجاد ساختار امنیتی با مشارکت همه کشورهای منطقه تاکید کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری مهر-گروه...