مرحوم بهجت: بر اموال اغنیا تسلط یافتند

مرحوم بهجت: بر اموال اغنیا تسلط یافتند

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: هر کدام از بزرگان و رؤسای قبایل عرب به اندازه توان خود، مضیف (کوچک یا بزرگ) داشت. شخصی می‌گفت: عموی من در عشار و بصره مضیف دارد و در سال به حساب وزن متداول در میان آنها... به گزارش...