معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشر دوستانه به افغانستان سفر کرد

معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشر دوستانه به افغانستان سفر کرد

معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشر دوستانه امروز در سفری دو روزه وارد کابل شد. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از «اطلس»، «استفان اوبراین»، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، به منظور بحث در مورد مسائل حقوق بشری...