وزارت ارتباطات میزبان شورای مشاورین دولت در امور زنان و خانواده

وزارت ارتباطات میزبان شورای مشاورین دولت در امور زنان و خانواده

چهاردهمین جلسه شورای مشاورین دولت در امور زنان و خانواده به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور و محمود واعظی وزیر ارتباطات برگزار شد. به گزارش پرس شیعه، وزیر ارتباطات و...