شاه عرب: من امیرالمؤمنین همه ادیان هستم!

شاه عرب: من امیرالمؤمنین همه ادیان هستم!

محمد ششم، پادشاه مراکش (مغرب) که به ماداگاسکار سفر کرده است در گفت و گویی خبری خود را امیرالمومنین همه ادیان خواند. به گزارش پرس شیعه؛ پادشاه مراکش در یک گفت و گوی خبری در ماداگاسکار گفت: "می خواهم ابهام ها را از بین...