با مقصران حادثه واژگونی اتوبوس سربازان برخورد می‌ شود جانشین وزیر دفاع:

با مقصران حادثه واژگونی اتوبوس سربازان برخورد می‌ شود

جانشین وزیر دفاع گفت: با افراد و مجموعه هایی که در حادثه واژگونی اتوبوس سربازان وظیفه کوتاهی داشته اند چه در درون نیروهای مسلح و چه در بخش خصوصی برخورد خواهد شد. به گزارش پرس شیعه؛ امیر سرتیپ حاتمی جانشین وزیر دفاع جمعه...