فرماندهان سپاه آنجا که لازم است در مقابل دشمنان با آتش ایستاده‌ اند امیر موسوی در مراسم افتتاحیه ۳۳۰۰ پروژه محرومیت‌ زدایی:

فرماندهان سپاه آنجا که لازم است در مقابل دشمنان با آتش ایستاده‌ اند

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: فرماندهان سپاه آنجایی که لازم باشد در مقابل دشمنان لجوج بایستند، با آتش ایستاده اند. به گزارش پرس شیعه؛ امیر عبدالرحیم موسوی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح امروز در مراسم...