می‌ توانیم علاوه بر رفع کمبود ها در مقابل هر دشمنی ایستادگی کنیم معاون عملیات ارتش:

می‌ توانیم علاوه بر رفع کمبود ها در مقابل هر دشمنی ایستادگی کنیم

امیر هاشمی گفت: با ارتقای توانمندی‌ های فردی و توجه به معنویت و مسائل دینی و اعتقادی می توانیم علاوه بر رفع کمبود ها، در مقابل هر دشمنی ایستادگی کنیم. به گزارش پرس شیعه؛ امیر هاشمی معاون عملیات ارتش جمهوری اسلامی ایران...