امیل رحمت : هجمه تکفیری همه را هدف قرار داده است در واکنش به انفجار های امروز؛

امیل رحمت : هجمه تکفیری همه را هدف قرار داده است

یکی از نمایندگان پارلمان لبنان با اشاره به انفجار های امروز این کشور بر ضرورت وحدت لبنانی ها و توجه به معادله ارتش، ملت و مقاومت تاکید کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه المنار، امیل رحمت نماینده پارلمان لبنان با...