شکنجه هایی که زنان داعشی انجام می دهند

شکنجه هایی که زنان داعشی انجام می دهند

خبرگزاری اسپوتینگ روسیه تحقیقی درباره زنی به نام «أم أنس» و ملقب به «الحجیه» منتشر کرده و از وی به عنوان خطرناکترین زن عضو گروه تروریستی داعش نام برده است که در موصل سکونت دارد. به گزارش پرس شیعه ، «أم أنس» از قدرت...