آمار و ارقام؛ برنده نخستین مناظره انتخابات آمریکا که بود؟

آمار و ارقام؛ برنده نخستین مناظره انتخابات آمریکا که بود؟

بیش از پنجاه درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی روزنامۀ آمریکایی "هیل"، دونالد ترامپ را برندۀ نخستینِ مناظرۀ انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی کردند. به گزارش پرس شیعه؛ به محض پایان یافتن نخستین مناظرۀ انتخابات ریاست جمهوری...