انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سومالی باز هم به تعویق افتاد

انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سومالی باز هم به تعویق افتاد

رئیس کمیته انتخابات سومالی از تعویق مجدد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، رئیس کمیته انتخابات سومالی از تعویق انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور خبر...