کتابی برای شناخت جامعه ایران از اندیشه گروه‌های تکفیری وهابی

کتابی برای شناخت جامعه ایران از اندیشه گروه‌های تکفیری وهابی

اردبیل - کتاب «ایدئولوژی گروه‌های تروریستی تکفیری - وهابی؛ از القاعده تا داعش» تالیف مهدی بخشی شیخ‌احمد از سوی انتشارت جهاد دانشگاهی استان اردبیل منتشر شد. به گزارش پرس شیعه، کتاب «ایدئولوژی گروه‌های تروریستی...