انتشارات فقه کتاب احکام خمس را منتشر کرد منطبق با فتاوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛

انتشارات فقه کتاب احکام خمس را منتشر کرد

کتاب احکام خمس، دومین جلد از مجموعه کتاب‌های «احکام موضوعی فقهی» منطبق با فتاوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای منتشر شد. به گزارش پرس شیعه، کتاب «احکام خمس» که از سوی انتشارات فقه روز وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی...