نوشته هایی با برچسب "انتشارات نگاه"

ترجمه زندگی کوروش به چاپ چهارم رسید توسط انتشارات نگاه؛

ترجمه زندگی کوروش به چاپ چهارم رسید

کتاب زندگی کوروش نوشته گزنفون با ترجمه ابوالحسن تهامی توسط انتشارات نگاه به چاپ چهارم رسید. به گزارش پرس شیعه؛ کتاب «زندگی کوروش» نوشته گزنفون با ترجمه ابوالحسن تهامی دوبلور باسابقه کشور توسط انتشارات نگاه به چاپ...

خانه خاموش پاموک برای دومین بار چاپ شد

خانه خاموش پاموک برای دومین بار چاپ شد

ترجمه رمان خانه خاموش اورهان پاموک توسط انتشارات نگاه برای دومین بار منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ این کتاب به عنوان زیرمجموعه کتاب های «ادبیات مدرن جهان» و پنجمین عنوان مجموعه «چشم و چراغ» انتشارات نگاه به چاپ...