شرح جامعه کبیره در مقامات اولیا

شرح جامعه کبیره در مقامات اولیا

مقامات اولیا در سه جلد مشتمل بر شرح جامعه کبیره از سوی انتشارات نیستان روانه در نمایشگاه کتاب توزیع می‌شود. به گزارش پرس شیعه؛ «مقامات اولیا» شامل شرحی بر جامعه کبیره با ترجمه سید مجتبی حسینی، نویسنده و مترجم، در سه...