رازهای نماز کتاب شد به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

رازهای نماز کتاب شد

یازدهمین جلد از مجموعه یازده جلدی مهارتهای طلبگی با عنوان «رازهای نماز» نوشته رضا حق پناه به همت انتشارات کانون اندیشه جوان منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ انتقال تجربه‌ های صحیح و مفید بزرگان علم و استوانه‌ های اخلاق و...