شماره ۲۲ ماهنامه حاشیه منتشر شد

شماره ۲۲ ماهنامه حاشیه منتشر شد

شماره های اسفند ۹۴ و فروردین ۹۵ ماهنامه حاشیه، توسط مرکز پژوهش های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زیور چاپ آراسته شد. به گزارش پرس شیعه؛ شماره های اسفند ۹۴ و فروردین ۹۵ ماهنامه حاشیه، توسط مرکز پژوهش...