نوشته هایی با برچسب "انتظار عامیانه"

علاقه عاشقانه، مهمترین راه جلوگیری از آسیب‌ های علاقه عامیانه

علاقه عاشقانه، مهمترین راه جلوگیری از آسیب‌ های علاقه عامیانه

اساساً ما نیازمندیم که به کسی عاشقانه مهر بورزیم و با عشق او، زندگی و وجود خود را گرم کنیم. این محبت خیلی شدید، به کسی جز امام زمان (عج) نمی‌تواند تعلق بگیرد. انتظار عامیانه عنوان اولین فصل کتاب انتظار عامیانه، انتظار...

نگاه عامیانه به انتظار فرج موجب تأخیر فرج می‌ شود

نگاه عامیانه به انتظار فرج موجب تأخیر فرج می‌ شود

برای تحکیم امید به فرج و حتی برای نزدیک کردن آن و نجات یافتن در آن، باید ابتدا از همین عوام‌ زدگی نجات پیدا کرد؛ و این مقدمه تغییر وضعیت و نجات است.  «انتظار عامیانه» عنوان اولین فصل کتاب «انتظار عامیانه، انتظار...