انتقاد بی‌سابقۀ روسیه از بان کی مون

انتقاد بی‌سابقۀ روسیه از بان کی مون

روسیه از بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به علت رعایت نکردن بی طرفی انتقاد کرد . به گزارش پرس شیعه، بان کی مون روسیه را به دلیل ادامه بمباران مواضع گروه های مسلح در سوریه مسؤول شکست مذاکرات ژنو ۳ دانسته است. وزارت...