انحراف فرهنگی هدف دشمن است ؛ سخنان تفرقه انگیز به کشور آسیب می‌ زند امام جمعه ورامین:

انحراف فرهنگی هدف دشمن است ؛ سخنان تفرقه انگیز به کشور آسیب می‌ زند

ورامین - امام جمعه ورامین گفت: وجود اختلاف نظر امری طبیعی است اما باید اتحاد ملی خود را برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی حفظ کنیم و از سخنی که باعث تفرقه در جامعه می شود، بپرهیزیم. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله سید مرتضی...