اظهارات «جانسون» نشانگر انحطاط اخلاقی و سیاسی دولت انگلیس است وزارت خارجه سوریه:

اظهارات «جانسون» نشانگر انحطاط اخلاقی و سیاسی دولت انگلیس است

وزارت خارجه سوریه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که اظهارات وزیر خارجه انگلیس در خصوص سوریه نشان می دهد وی به صورت کامل از واقعیت فاصله دارد و نشانگر انحطاط اخلاقی و سیاسی دولت انگلیس است. به گزارش پرس شیعه به نقل از...