سی‌ و‌ یکمین شماره خط حزب‌ الله منتشر شد با موضوع طرح كلی‌ انديشه اسلامی؛

سی‌ و‌ یکمین شماره خط حزب‌ الله منتشر شد

سی‌ و‌ یکمین شماره هفته‌ نامه خبری ـ تبیینی خط حزب‌ الله با معرفی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ سی‌ و‌ یکمین شماره هفته‌نامه خبری ـ تبیینی خط حزب‌الله با معرفی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی...