انسان مؤمن نمی تواند در برابر هنجارها و ضد ارزش ها بی تفاوت باشد مبلغ دینی:

انسان مؤمن نمی تواند در برابر هنجارها و ضد ارزش ها بی تفاوت باشد

مبلغ دینی با بیان این که انسان مؤمن نمی تواند در برابر هنجارها و ضد ارزش ها بی تفاوت باشد، گفت: بی تفاوتی و سکوت در برابر معصیت و گناه سبب می شود تا در گناه گناهکار شریک باشید. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام سید محمد...