اسناد مهم مشروطه به موزه کتاب و میراث مستند ایران آمد همزمان با ۱۱۰ سالگی انقلاب مشروطه؛

اسناد مهم مشروطه به موزه کتاب و میراث مستند ایران آمد

همزمان با یکصد و دهمین سالگرد انقلاب مشروطه ، نمایشگاهی از اسناد و نشریات این رویداد تاریخی، در موزه کتاب و میراث مستند ایران، برگزار می‌شود. به گزارش پرس شیعه به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،...