سیلی الجزایر به عربستان و العربیه

سیلی الجزایر به عربستان و العربیه

دولت الجزایر با رد جریان سازی‌های سعودی علیه یک دیپلمات ایرانی، ادعاهای رسانه‌های سعودی علیه سفارت ایران در الجزایر را نپذیرفت. به گزارش پرس شیعه، به نقل از سایت هسپرس، "محمد عیسی" وزیر امور دینی و اوقاف الجزایر گفت،...