انگشتان صخره ای سفید در مریخ ناسا منتشر کرد؛

انگشتان صخره ای سفید در مریخ

ناسا تصویر جالبی را از مریخ منتشر کرد که شبیه به انگشتان دست است. به گزارش پرس شیعه، ناسا تصویری از سیاره مریخ منتشر کرد که «انگشتان صخره ا ی سفید» نام دارد. بر اساس تحقیقات انجام شده احتمال می رود که چنین صخره ای بر روی...