دستور العمل انگلیسی برای مجلس خبرگان در شماره جدید خط حزب‌ الله منتشر شد؛

دستور العمل انگلیسی برای مجلس خبرگان

بیست و یکمین شماره‌ هفته‌نامه «خط حزب‌ الله» با گزارشی تحلیلی با عنوان «مجلس انقلابی یا مجلس مرعوب» درباره مشارکت و انتخاب ملت ایران در انتخابات هفتم اسفند ماه منتشر شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه اطلاع‌...