اکثر انگلیسی ها خواستار ادامه عضویت در اتحادیه اروپا هستند

اکثر انگلیسی ها خواستار ادامه عضویت در اتحادیه اروپا هستند

نتایج یک نظر سنجی نشان می دهد اکثریت مردم انگلستان خواستار ادامه عضویت کشورشان در اتحادیه اروپایی هستند. به گزارش پرس شیعه،به نقل از رویترز، شمار انگلیسی هایی که خواستار ادامه عضویت کشورشان در اتحادیه اروپایی هستند...